Minggu, 06 Februari 2011

TERJEMAHAN NIRARTHA PRAKRETA


  1. Santawya ngwang i jong bhatāra paramārthātyanta ring niskala, sang tan sah sinamādhi munggwi těngahin hrěttika sunyālaya, sûryopāma sirān prakāsa měnuhi sarātma diptojjwala, byaktāwās kahiděp swadipa suměnö lumreng manah niscala.

Mohon ampun hamba dibawah-Mu Bhatara Paramartha di alam niskala, yang senantiasa hamba jadikan pusat semadi dan sthanakan di dalam hati, bagaikan Surya yang memenuhi segala makhluk, tentu terpikirkan jelas cahayanya sendiri yang bersinar menyusup ke dalam pikiran yang hening.

  1. Ndah yan mangkana lot sayojya hana ring cittātisuddhottama, manggěh sādhananingwan amrih atěkěn lambing guměgwang karas, nāhan donku n amuspa ring pratidineng ratryāmalar sanmatan, pintěn kārananing wěnang rumacana ng sabdātěmah bhāsita.

KAKAWIN SMARA TANTRA1B. Om Awighnam Astu.
WIRAMA I
ngkaneng Madhya ikang tilam ri huwus ing ulaha nekan i samprayojana,
kāma dĕha sinamādhi sakāla saha yoga dhāraka,
siddha mangguhaken rasa  mrĕtta wisesa panggilanga wikalpa karana.

tan sangkeng wruh sūksmaning anangga  satatā kahanan raras hati,
anging  lot pinaka srayeng hreddhya tan bsuran alangön umastana,
      yogyan manggalaning hulun  miketa laksana halā ayuning  warāngganā.


Rabu, 02 Februari 2011

Siwa Purana


Wacana Suta dalam Siwa Purana

            Dalam seratus ribu sloka yang berisikan dua belas samhita (bagian atau bab) Dewa Siwa Sendiri memberikan Siwa Purana pada Brahma dengan penuh berkah. Dewa Brahma, sang pencipta, memberikannya pada putra kesayangannya Narada. Narada kemudian meneruskannya pada Sanata Kumara, yang kemudian menceritakan kisah ini kembali pada Wedavyasa (para rsi penemu weda).
            Kemudian Rsi Wedavyasa yang terberkahi ini mengintisarikan seratus ribu sloka ini menjadi dua puluh empat ribu sloka, dalam tujuh samhita: Vidyeswara, Rudra, Shatarudra, Kotirudra, Uma, Kailasa dan Vayuviya samhita. Maharshi Suta bersama dengan Shuka Munindra diberkahi oleh Wedavyasa. Dan kemudian, Suta Muni menceritakan purana, cerita epos yang besar ini pada Rsi Shaunaka dan rsi lainnya.