Kamis, 31 Januari 2013

Sekilas Tentang Cuntaka


CUNTAKA

I.                   Arti Cuntaka
Cuntaka maarti nenten suci manut pandangan Hindu. Sane mawasta nenten suci inggih punika keadaan sane ngeranayang goyah, nenten tenang, nenten mantep ngelaksanayang upacara Agama Hindu.

II.                Sane Ngeranayang Cuntaka/ Sebel:
1.      Seda/ padem (kematian)
2.      Wiwaha (perkawinan)
3.      Ngembas rare (melahirkan)
4.      Kruron (menggugurkan)
5.      Sebel kandel (kotor kain)
6.      Mitra ngalang (kumpul kebo)
7.      Agamya gamana/ salah timpal
8.      Sakit ila/ gering agung
9.      Bobot tan maduwe laki
10.  Lekad rare tan maupakara wiwaha
11.  Cilaka (tan dados menek bajang)
12.  Cuntaka ngelarang Sad Atatayi
13.  Cuntaka manak salah
14.  Cuntaka menolong kematian
15.  Cuntaka melayat/ mejenukan

Tios ring punik wente taler mawit buron, kayu muwah tiosan, minakadi:
1.   Ubuan sampi, kebo, kambing, celeng, yan masuk genah suci, taler ngeranayang letuh/ cuntaka. (Yening anggen upacara nenten ngeletehin.)
2.      Kayu/ entik-entikan sane mentik ring setra, sander kilap taler leteh.
3.      Bunga sane mentik ring setra, bunga Sari Lonto, Sungenge taler leteh.
4.      Alat-alat/ pangangge kematian taler leteh.
5.      Pangangge anak sebel kandel taler leteh, muwah sane tiosan.


III.             Lami lan Upacara Pabersihan Cuntaka lan Sane Patut Cuntaka.

1.      Cuntaka Sebel Kandel (haid/ datang bulan)
·    Lamine                   : selami kotor paling gelis 3 dina.
·    Sane cuntaka          :  dewek ipun, pangangge lan genah sirepnyane.
·    Upacara pabersihan: keramas, maprayascita.

2.      Cuntaka Ngembas Rare (melahirkan)
·    Lamine                   : abulan pitung dina (42 hari)
·    Sane cuntaka          : meme, bapa, pianak lan umah genahnyane.
·    Upacara pabersihan:
1)      Wawu embas                          : banten pakomel/ dapetan.
2)      Tutug katelun                          : banten kepus puser/ nelahin.
3)      Tutug 12 dina                          : upacara ngalepas aon.
4)      Tutug 42 dina/ kambuhan        : macolongan.

3.      Cuntaka Kruron (menggugurkan kandungan)
·    Lamine                   : abulan pitung dina (42 hari)
·    Sane cuntaka          : meme, bapa, umah genahnyane.
·    Upacara pabersihan: prayascita, byakaonan, malukat.

4.      Cuntaka Sakit Ila/ Gering Agung muwah tiosan
·    Lamine                   : selami ipun sungkan.
·    Sane cuntaka          : ragane, panganggone, pameremane.
·    Upacara pabersihan: yan sampun kenak, malukat prayascita byakaonan.
·    Upakara ring Desa Adat: sesayut prayascita, peras panyeneng, panglukatan genep, nunas tirta Ida Pandita, ketisang ring parahyangan, pawongan, palemahan.

5.      Cuntaka Wiwaha
·   Lamine           : saking nganten jantos upacara pasakapan/ byakala, prayascita, padengen-dengenan.
·    Sane cuntaka          : anten lanang istri, umah genah anten.
·    Upacara pabersihan: pasakapan/ byakala, prayascita, padengen-dengenan.

6.      Cuntaka Agamya Gamana (bapa ngambil pianak, sameton sodet ngambil sameton, ngambil rerama, m.s.l)
·    Lamine                   : sadurung kapalasang lan upacara
·    Sane cuntaka          : lanang istri, lan paumahan, desa pakraman.
·    Upacara pabersihan: sasampune kapalasang, macaru ring pempatan agung lan masuci ka segara/ makiis Ida Bhatara sajebag desa adat.

7.      Cuntaka Salah Timpal (jadma atemu lawan buron)
·    Lamine                : sadurung desa adat pakraman lan sane lumaksana kaupakarain manut sastra.
·   Sane cuntaka      : jadmane sane malaksana, lan desa adat makasami jantos parahyangan, pawongan lan palemahan.
·    Upacara pabersihan: banten pateh ring Gamya Gamana, sekadi (manut lontar Catur Cuntaka):
1)      Banten itik ginuling 1, ayam putih kuning 2, bawi ginuling 1, pisang kembang, pisang jati, pangiring tadah pawitra, jambul samah, lis amanca warna, isuh-isuh sato, sesari 777, beras 7 catu, pisang, gendis, kelapa, lawa satukel, sageneping sasantun, cucupaning carat susunia anut Saptawara.
2)      Genah upacara ring pempatan agung kapuput antuk sang Maha Pandita.
3)   Tios punika taler masuci ka segara jadmane sane malaksana, raris natab pabersihan byakala, durmanggala, lan prayascita.
4)   Desa Adat ngawentenang pacaruan Panca Kelud ring pempatan agung, samaliha pratima palinggan Bhatara masuci ka segara.

8.      Cuntaka Jadma Bobot Durung Kaupakara
·    Lamine                   : selami ipun durung masakapan/ kaupakarain
·    Sane cuntaka          : jadmane sane bobot, lan genah sirep ipun.
·   Upakara pabersihan: banten pasakapan byakaonan, prayascita, padengen-dengenan, kasaksi prajuru.

9.      Cuntaka Mitra Ngalang
·    Lamine                   : jantos upakara masakapan.
·    Sane cuntaka          : makalih lanang istri.
·   Upakara pabersihan: byakaonan, prayascita, padengeng- dengenan/ pasakapan kasaksi antuk prajuru adat.

10.  Cuntaka Jadma Lekad Tan Maupacara Daweg Bobotanga (anak astra, anak bebinjat) anak durung yayah ipun wiwaha (masakapan)
·    Lamine                   : sadurung pakara
·    Sane cuntaka          : anak punika, ibune, umah genahnyane.
·    Upakara pabersihan: byakaonan, prayascita, padengen-dengenan, yayah renan ipun tur ipun kaupakarain sekadi anak biasa.

11.  Cuntaka Ngalaksanayang Sad Atatayi (Agnida/ Nunjelin, Wisada/ Ngaracun, Atharwa/ Ngaleakin, Sastraghna/ Ngamuk, Dratikrama/ Marikosa, Raja Pisuna/Ngapisunain)
·    Lamine                   : sadurung maupacara pasucian.
·    Sane cuntaka          : jadma sane malaksana, lan genah umah ipun.
·    Upakara pabersihan: byakaonan, prayascita, malukat.

12.  Cuntaka Kematian
·         Kematian/ seda/ padem wenten makudang soroh:
Ø  Pati/ seda biasa antuk sungkan
Ø  Salah pati/ seda kecelakaan
Ø  Ulah pati/ seda nyedang raga.
·         Cuntaka seda/ kematian ngaranayang sebel/ cuntaka:
a.       Banjar adat: yening polih banjar nenten banjare tutupan saantukan karya Dewa Yadnya.
Cuntaka Banjar adat yening seda dadakan:
Ø  Lamine                 : 3 dina
Ø  Sane cuntaka        : sami warga banjar adat
Ø  Upakara                : byakaonan, prayascita.
b.      Sameton ngarep apamedalan/ sameton ngarep
Wenten 12 rahina, 15 rahina, 17 rahina, wenten 42 rahina.
Manut Lontar Catur Cuntaka:
1)      Wangsa Jaba         : 37 dina cuntaka
2)      Wangsa Wesya     : 27 dina cuntaka
3)      Wangsa Ksatriya  : 24 dina cuntaka
4)      Wangsa Brahmana: 7 dina cuntaka
c.   Yening Pandita kematian ring Griyannyane wantah cuntaka 3 rahina. Nanging Sang Pandita nenten wenten cuntaka.
d.    Pemangku nenten kena cuntaka, yening anak tiosan seda/ padem. Nanging yenng kulawarga dane padem, pemangku cuntaka 7 rahina, sasampunan pemangku ngaturang/ nunas panyapuhan panyucian raga.
e. Yening Pandita Nabe lina, pemangku cuntaka 12 rahina, tur sasampune maprayascita sisya Idane cuntaka 14 rahina, sapunika taler maprayascita.
f.       Yening Dang Acarya (Guru) lina, cuntaka wantah 3 rahina, yening istri/ putri guru seda, cuntaka wantah 1 rahina wengi.
g.     Kulawarga sapinda (saking kumpi jantos cucu) lan samanodhaka (sejajar) yening mireng sameton magenah doh seda, yening sadurung dasa dina mireng seda punika, polih cuntaka ngenepang dasa rahina. Yening sampun liwat 10 rahina wawu mireng orti seda, keni cuntaka 3 rahina wengi.
h.   Yan seda rare durung kepus pungsed, abulan pitung dina yayah renan ipun cuntaka jantos semeton ngarep.
i.        Yan seda rare sampun maketus pungsed, durung makupak, 21 rahina cuntaka.
j.        Yan mitra/ kinasihan seda, cuntaka wantah arahina, panyucian prayascita.
k.      Yan gegelan seda (tunangan seda), sane maduwe gelan punika cuntaka wantah 3 rahina.
l.       Cuntaka nulungin ngisidang sawa ring margi, ring rumah sakit muwah tiosan tan wenten hubungan sameton, cuntaka wantah arahina jantos masiram.
m.    Cuntaka kruron rare sampun mayusa 6 sasih, pateh cuntakane sekadi rare seda durung kepus puser, cuntaka 42 rahina.
n.    Yening kruron rare durung 6 sasih, cuntaka sekadi kruron biasa, yayah rena kawentenan cuntaka 42 rahina.
o.      Yening wangke kantun ring umah, cuntaka tetep, yening sampun ngirim ka setra tur upakara pasucian mapegat wawu dados makarya upakara suci, yening tutug wates cuntaka.
·         Upakara penyucian cuntaka kematian
Ø  Pabyakaonan asoroh, banten penglemijian lengkap asoroh, sesayut prayascita, lis, sesayut durmanggala, sesayut durmimita (prayascita luwih, panyeneng soang-soang, sesayut lengkap).
Ø  Kahaturang ring Ida Sang Hyang Widhi, ring kabuyutan suci asoroh, sorohan aprangkatan, sesayut prayascita luwih asoroh, sesayut durmimita asoroh, panyeneng, sesampune puput ring merajan, lanjutang ka pekarangan selantur ipun katiba ring sarwa janane/ kulawarga sami nunas penyucian/ pabersihan.
Ø  Manut desa, kala, patra upacara penyucian ring arep kadulurin antuk pacaruan ring pamerajan lan natar pakarangan sanistane caru eka sata ayam brumbun.

13.  Cuntaka Kematian Anak Istri Mobot
Jantos 3 rahina rarene nenten medal ngaranayang leteh bhuana agung, bhuana alit, nenten dados kaabenang sadurung jangkep tugtug wates waktun ipun manut sastra Catur Cuntaka:
Ø  Sang Brahmana sasampune awarsa.
Ø  Sang Ksatriya sasampune 2 warsa.
Ø  Sang Wesya sasampune 3 warsa.
Ø  Sang Sudra/ Jajaran sasampune 12 warsa.
Yening kaabenang sampun tugtug wates ipune patut wenten banten paimbuh pamarisuda sakadi Agni Nglayang, sarwa mantra wija tiksna, lan panebusan ring setra, parahyangan Dalem ring Bhatari Durgha.

14.  Cuntaka Manak Salah (rare buncing, sane lanang dumunan embas/ lekad)
Ø  Yayah renanya kagingsiran saking paumahannya ring setra selami 42 rahina, tan dados nginep budal (ulang ulih)
Ø  Upakara sasampune budal saking setra, malukat maparisuda padudusan antuk Catur Kumba ring Catuspata (Pempatan Agung). Pondokne ring setra karubuhang tur katunjel kaketisin tirta pamrelina.
Ø  Jadmane punika kadudus ring banten padudusan, tataban sasayut sampurna.

Catatan:
·    Manut jadmane mangkin, makeh sampun mamurug nenten ka setra, wenten sane netepang upakarane, wenten sane nenten, saantukan geguat adat durung pastika.
·      Wenten taler kepercayaan para panglingsir, yening para agung maduwe putra buncing, ciri gumine landun (?).
·       Banten Padudusan ring Catuspata (Pempatan Agung): Kumba 4, bungkak manca warna, kinasturi (nyuh bulan susu 5, nyuh udang susu 9, nyuh gading susu 7, nyuh mulung susu 4, nyuh sudamala susu 8). Pinuja dening panca mertha muang payuk 4, dangdang 1, kekeb 1, kumba carat susu anut wewaran, macucukan itik putih, ayam sudamala, kucit plet/ butuhan, tepung tawar, segau, lis manca warna, kukusan, dui-dui, lalang 108, jinah 25.
Ø  Ikang padudusan pinuja dening sarwa prayascita, sajen Brahma, Bhwaneswari, asta pungku.
Ø  Muang angadekaken sanggar tawang caru suci 4 dandanan jangkep, sairing uduh peji, gedang atut pusuh wohnia, pusuhnia, wastra saparadeg, jinah 400 munggah ring sanggah. Ring sor guling bebangkit, pamugbug kagesining panggungan, tegen-tegenan magelar sanga genep, peras.
Ø  Sang Angrayanin, daksina nia sari 2700
Ø  Sang Sogata daksina sari 2500
Ø  Sang Bhujangga dkasina sari 2250, muang peras sajangkepnyane.

15.  Cuntaka Mati Salah Pati
·         Mati kabangawan/ hanyut.
·         Sander kilap, ulung, tabrakan, urugan, tepen kayu, muah sane tiosan.
Makarya upakara panebusan ring genahe seda/ padem, yaning tan kapanggih nebusin ring Pempatan Agung.
Banten panebusan ngangge peras daksina, rantasan putih kuning, panyeneng, ngangge don dapdap 3 bidang angge ngambil tanah genah kematian, raris kagenahang ring daksina, jagi bakta budal. Dulurin segehan cacahan ring genahe seda lan pamogpog di sampune tiba ring pamedalan.
Pangayate ring Bhatara Ibu Pertiwi utawi ring Dewa Wisnu yaning hanyud.
Cuntakane saking ngawit padem jants puput pangiriman lan tugtug ngarorasin jantos macaru.
Layon sang mati salah pati ring genah tios ring umh ipun, patutne langsung bakta ka setra kapuputang irika. Wenten taler jantos di jaba kewanten, yaning ngaben mangda tugtug atahun.

16.  Mati Alih Pati- Padem/Seda Nyedayang Raga
Pateh sekadi ring ajeng sakewanten upakara pangabenan nganut sengker paling tan 3 tahun.

17.  Mati ulah pati padem kasedayang anak tiosan sakadi karacun, katusuk, masiat, muah tiosan, pateh kadi ring arep.

18.  Cuntaka Jadma “Cilaka”, jadma sane pantes menek bajang, sampun kaubadang taler tan prasida, wenten ngorahang kumbeng- punika tan dados kagenah suci, makarya banten, ngaryanang Pandita rayunan. Lamine cuntaka jantos ipun sebel/ haid tur maupakara ngaraja sewala.

Tambahan I
Cuntaka indik atiwa-tiwa (mapendem, ngeseng, ngalungah)
1.      Cuntaka banjar adat/ pakraman, 3 rahina saking pangiriman.
2.   Cuntaka sameton ngarep sapinda saking sameton kumpi/ kompyang, lamine paling kidik 7 rahina, paling suwe 42 rahina, nganut wangsa lan desa kala patra. Bates wusan cuntaka prayascita byakaonan ring banjar, papegatan/ pangelemigian lan pacaruan ring sameton/ pangarep.
3.      Cuntaka sane ngarepin sawa saking padem/ seda jantos wusan mapegat lan macaru.
4.      Cuntaka yaning tumandang manteri (ngalanus) sarahina wengi sasampune mapegat lan macaru.
5.      Cuntaka nangun/ ngaben tanpa sawa sakadi ngasti wedana, nyuasta, cuntaka kaambil saking:
a.       Ngangkid/ ngulapin/ ngaplugin.
b.      Makarya sikut wadah.
c.       Nyumunin padewasan makarya.
6.      Cuntaka “Nyekeh Layon”
Yaning wenten warga nyekeh layon saantukan, ngarereh dewasa ayu, saantukan karya agung ring Besakih, miwah tiosan:
a.       Cuntaka banjar saking nyiramang 3 rahina lamin ipun. Yan sampun olih dewasa, malih saking pangambilan karya nunas pakaryan banjar jantos 3 rahina wusan pangiriman.
b.      Cuntaka sane ngaraksa sawa, apemusuan lan pisaga aneh, cuntaka selami sawa puniki magenah/ sadurung kakirim ka setra.
c.       Cuntaka sameton sapinda (sameton ngarep sakadi tunggalan dadia), cuntaka 12 rahina utawi lebih sasampune palebon/ ngirim.
7.      Tutupan Cuntaka
a.   Yaning wenten pangalang sasih ring parahyangan jagat/ parahyangan desa saantukan wenten karya Dewa Yadnya, yaning wenten wong desa padem/ seda apitung rahina sadurung karya, tan dados nyuarayang kulkul banjar, tan dados masuara gong yaning kakirim ka setra. Sane nyanggra atiwa punika wantah banjar pangele (panyeledii, tur sasampune kapendem/ katunjel, cuntaka pangele punika 3 rahina).
b.    Wenten taler wong padem punika kasepiang, kasirepang, jantos ring pura puput upacarane. Sane pangarep cuntaka tan dados ka pura.
c.     Yaning kulawarga pemangku seda, risedekan jro mangku ngayah di palinggih, jro mangku punika nenten budal-budal, jantos ring jumah dane sampun suci malih/ wusan ngarorasin.
d.      Yaning wenten sinalih tunggil warga makarya hayu tur nunas pangalang sasih lan pasadok ring Kelian Banjar, yaning ring babanjaran dane wenten kematian, karya hayu punika kalanturang jantos puput.

Dewasa Atiwa-Tiwa
I.       Dewasa Ayu
·      Redite wage landep, redite umanis ukir, redite umanis warigadean, redite umanis krulut, redite umanis nuju indra, wrespati kliwon nuju guru, buda pon nuju brahma, redite pon nuju kala, sukra pon nuju sri.
·         Wewaran nuju beteng, kajeng, was.

II.    Malaning Dewasa
·    Purnama, tilem, anggara kasih, buda kliwon, tumpek, piodalan di khayangan desa/ jagat, semut sadulur gede (3x), kala gotongan gede (3x), ingkel wong (?).
·         Larangan-larangan tiosan:
1.  Kala gotongan – saptawara dan pancawara uripnia 14 à sukra kliwon (14), saniscara umanis (14), redite paing (14).
2.      Semut sadulur à nuju saptawara lan pancawara uripnia 13 (sukra pon 13, saniscara wage 13, redite kliwon 13).
3.      Gagak anungsang pati – tanggal ping 3; panglong ping 1, 6, 14.
4.      Larung pagelaran – wrespati tanggal/ panglong ping 6.
5.      Was penganten:
§  Ring awuku madaging 2 was (tolu – ring redite lan saniscara dungulan – ring redite lan saniscara menail – ring redite lan saniscara dukut – ring redite lan saniscara sane madaging was).
6.      Kalebu Rau:
§  Wuku landep – redite wage
§  Wuku ukir – redite umanis
§  Wuku gumbreg – sukra paing
§  Wuku wariga – anggara umanis
§  Wuku warigadean – redite umanis
§  Wuku langkir – anggara pon
§  Wuku medangsia – redite pon
§  Wuku krulut – buda paing
§  Wuku merakih – saniscara paing
§  Wuku medangkungan – wrespati wage
§  Wuku matal – anggara wage lan buda kliwon
§  Wuku uye – anggara umanis
§  Wuku bala – anggara paing
§  Wuku ugu – saniscara kliwon
§  Wuku wayang – redite wage
§  Wuku klawu – sukra umanis
§  Wuku dukut – buda umanis
§  Wuku watugunung – redite kliwon (semut sadulur)
7.      Rerainan jagat
§  Galungan, Kuningan
§  Karya Agung di Besakih (saking negtegang beras nyantos nyineb)
§  Nyepi, Siwaratri, Saraswati
§  Piodalan ring Kahyangan Desa
8.      Tiosan
§  Nuju pasah
§  Nyandung (ngepuanang mendem sawa ring setra asiki)
§  Ngajang à tan dados bulak-balik krama banjar ngarereh layon jagi pendem ring setrane asiki
§  Nginepang bangbang – manut desa mawacara
§  Prawani – tanggal/ panglong 14
§  Purnama, Tilem – tanggal/ panglong 15
§  Kala Prawani: Redite Sinta, Anggara Prangbakat, Buda Landep. Wrespati Tambir
§  Prawanining Sasih
Sasih I tanggal 10,                   Sasih II tanggal 7,
Sasih III tanggal 3,                  Sasih IV tanggal 6,
Sasih V tanggal 10,                 Sasih VI tanggal 8,
Sasih VII tanggal 12,               Sasih VIII tanggal 13,
Sasih IX tanggal 8,                  Sasih X tanggal 6,
Sasih XI tanggal 1,                  Sasih XII tanggal 14.
§  Ring desa pakraman wenten sane tan ngamargiang atiwa-tiwa nuju Ingkel Wong, Wrespati Kliwon.
Tambahan II
Lamine Cuntaka
      1.      Dalam Lontar Catur Cuntaka:
a.       Brahmana cuntaka 12 rahina
b.      Ksatrya cuntaka 15 rahina
c.       Sudra cuntaka 37 rahina
      2.      Dalam Lontar Krama Pura:
a.       Banjar cuntaka 3 rahina
b.      Misanan, mindon, mingtelu, 37 rahina
c.       Wesya cuntaka 27 rahina
d.      Ksatrya cuntaka 24 rahina
e.       Brahmana cuntaka 7 rahina
f.       Mangku kamatian ring umahnia 3 rahina. Yen Pemangku seda cuntaka paling kidik 12 dina
g.      Brahmana Pandita tan keneng cuntaka
h.      Pemangku tan keneng cuntaka marep wong len, yan panak putunia padem, cuntaka 7 rahina.
      3.      Cuntaka prabot sakadi dulang, bokor, m.s.l.
Yaning sampun bersihin toya utawi prayascita sampun ilang cuntakane.

Kaketus saking “Cuntaka lan Durmanggala” sane kakawi olih Ida Bagus Anom, Griya Kediri Paketan Kuwum Anyar Marga-Tabanan.